the essence of living

wij creëren binnenruimtes die de essentie van wonen vatten
waar elk detail zijn plaats heeft en er geen plaats is voor al wat overbodig lijkt
zodat er meer ruimte komt om te wonen volgens de evolutie van uw leven


al te dikwijls blijken woningen niet te kloppen met de manier waarop de bewoners hun leven organiseren
wij helpen onze klanten om te begrijpen wat hun interieur nodig heeft om perfect aan te sluiten bij hun manier van wonen
de architectuur van de binnenruimte moet functioneel zijn, in functie van, van de bewoners en van hoe hun leven kan evolueren
daarin gaan we heel ver
immers, als het over wonen gaat, moet er aandacht zijn voor elk detail
want niets is detail


idealiter bekijken we een woning dan ook in zijn totaliteit
de gehele ruimte is de leidraad voor ons ontwerp
ruimtes krijgen de functie waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren
we gaan terug naar de essentie
geen woning die de aandacht afleidt maar die ruimte creëert
een interieur dat be-woond en be-leefd mag worden
daartoe gaan we elk ontwerp zoveel mogelijk uitpuren, uitzuiveren


“een ontwerp is pas geslaagd als geen lijntje meer kan worden uitgegomd.”


every detail is essential


every craftsman is essential


every material is essential